Expert Toezicht en Financieel Beheer (niet-) Confessionele Gemeenschappen

18/03/2024

Het Limburgse provinciebestuur wil een onmisbare en impactvolle schakel zijn tussen het lokale en het regionale niveau. Het wil het verschil maken op die domeinen waarvoor het Vlaamse niveau te veraf staat, en het gemeentelijke niveau de schaal mist.

De Griffie is een beleidsondersteunende en adviserende dienst, die rechtstreeks ressorteert onder de provinciegriffier. De cel Erediensten, onderdeel van de Griffie, is op zoek naar een voltijds expert Toezicht en Financieel Beheer (niet-) Confessionele Gemeenschappen.


Over de functie
 • Je bent verantwoordelijke voor de dagelijkse leiding van de cel Erediensten onder leiding van de directeur van de Griffie en/of de financieel beheerder en in samenspraak met de bevoegde gedeputeerde.
 • Je staat in voor de organisatie, de coördinatie, planning en uitvoering van de verplichtingen van de provincie in het kader van het toezicht op en de provinciale financiering van de erkende eredienstbesturen en de Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening.
 • Je geeft advies over het al dan niet erkennen van lokale geloofsgemeenschappen en van lokale centra voor morele dienstverlening.
 • Je bewaakt aan de hand van de opvolging van de notulen van de vergaderingen dat er binnen de gemeenschappen geen beslissingen genomen worden die de financiële belangen van de provincie schaden.
 • Je gaat op een diplomatische manier in overleg met diverse stakeholders en neemt deel aan interprovinciaal overleg omtrent het financieel toezicht en financiële verplichtingen van de provincie.
 • Je fungeert als aanspreekpunt, informeert, begeleidt en adviseert de erkende eredienstbesturen en niet-confessionele gemeenschappen dankzij je goede kennis van de regelgeving en de implementatie ervan.
 • Je onderzoekt en bereidt besluitvorming voor aangaande meerjarenplanning, budgetten en jaarrekeningen en geeft advies betreffende de begroting, begrotingswijzigingen en jaarrekeningen.

In de functiebeschrijving vind je een gedetailleerd overzicht van het functiedoel, de resultaatsgebieden en de competenties.


Je profiel
 • Je beschikt over een masterdiploma.
  • Schoolverlater: je hebt je diploma behaald op het moment van indiensttreding.
  • Buitenlands diploma: vraag je attest van gelijkwaardigheid aan via naric.vlaanderen.be.
  • Nederlands: je voldoet aan het vereiste taalniveau opgelegd door Vlaamse overheid.
 • Troeven voor deze functie zijn:
  • kennis regelgeving Erediensten en (niet-) Confessionele Gemeenschappen
  • kennis wetgeving overheidsopdrachten, administratieve en juridische aspecten van subsidiereglementering
  • kennis van de wetgeving betreffende patrimoniumbeheer en administratief recht (provinciedecreet).
 • Algemene toelatingsvoorwaarden op de datum van aanwerving:
  • je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
  • je geniet de burgerlijke en politieke rechten.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, nationaliteit of fysieke beperking.


Ons aanbod
 • Voltijdse contractuele aanstelling met een contract van onbepaalde duur
 • Brutomaandloon: minimum 3.714,32 en maximum 6.153,70 euro
 • Interessante verlofregeling (35 dagen en vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar)
 • Flexibele werktijden tussen 7 uur en 19 uur met mogelijkheden tot thuiswerk
 • Mogelijkheden om jezelf te ontplooien.
 • Extralegale voordelen: fietsvergoeding, maaltijdcheques van 8 euro, gratis hospitalisatieverzekering (voordelig aansluitingstarief voor gezinsleden), aanvullende pensioenregeling en een Bokrijkabonnement voor jou en je gezinsleden.

Verloop van de procedure

De selectieprocedure bestaat uit:

 • een schriftelijke proef in de vorm van een thuisopdracht per mail op vrijdag 19 april 2024 met inleverdatum woensdag 24 april 2024 om 21u.
 • een mondelinge proef.

De kandidaten moeten 50 % behalen op de schriftelijke proef en 50 % op de mondelinge proef. Verder moet de kandidaat in totaliteit 60 % verwerven om geschikt te worden bevonden voor de functie.

Wervingsreserve
Voor deze functie leggen we een wervingsreserve aan met een lijst van geslaagden (in rangschikking) voor periode van 2 jaar. De wervingsreserve kan verlengd worden met periodes van één jaar, voor zover de maximale geldigheidsduur de termijn van vier jaar niet overschrijdt.


Hoe solliciteren

Solliciteer uiterlijk 15 april 2024 via het online formulier. Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden.
Voeg bij je sollicitatie je motivatiebrief, je uitgebreide cv en een kopie van je diploma.

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je een bevestigingsmail. Heb je geen mail ontvangen? Neem dan contact op met vacatures@limburg.be, tel. 011 23 78 24. We raden je aan om ook je spamberichten te controleren voor verdere berichten in het kader van de procedure.


Meer weten

Voor meer informatie over de functie-inhoud kun je terecht bij Tom Roosen, directeur Griffie, tom.roosen@limburg.be.

Voor informatie over de selectieprocedure en de deelnemingsvoorwaarden, kun je terecht bij Ellen Wagemans, ellen.wagemans@limburg.be, tel. 011 23 78 39.

Voor meer informatie over de arbeidsvoorwaarden, kun je terecht op www.limburg.be/Limburg/provinciealswerkgever/Veel-voorkomende-vragen.


Leeftijd
Vast (onbepaalde duur)
Type
Voltijds
Online tot:
april 15, 2024
Provincie
Limburg
Provinciebestuur Limburg
Profiel bekijken
Sector
Overheid
Locatie
Hasselt