Sollicitaties afgesloten.

Omschrijving

Deskundige boekhouder
(B1-B2-B3) – contractueel verband – onbepaalde duur

Lokaal Bestuur Geraardsbergen evolueert van een klassieke organisatie naar een moderne werkgever. Om onze ambitieuze doelstellingen te kunnen realiseren zijn we binnen de afdeling Financiën op zoek naar een gedreven deskundige boekhouder.

Functieprofiel:

De afdeling financiën is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van het financieel beleid van het Lokaal Bestuur Geraardsbergen.

De afdeling:

 • staat in voor de opmaak van de financiële nota in het meerjarenplan, de jaarrekening, de opvolgingsrapportering.
 • rapporteert op regelmatige basis aan het bestuur over dagdagelijks beheer en is de spilfiguur tussen de diensten en de financiën; een goede wisselwerking met de andere afdelingen is essentieel.
 • staat in voor de inning van de ontvangsten en het beheren van de uitgaven.
 • is verantwoordelijk voor het beheren van de boekhouding en zorgt voor een correcte registratie van alle inkomende en uitgaande financiële verrichtingen.

Als deskundige boekhouder sta je in voor:

 • de verwerking van alle boekhoudkundige gegevens en documenten.
 • een vlotte werking van de afdeling financiën en verzeker je een juiste weergave van de financiële informatie.
 • de administratieve ondersteuning van de afdeling.
 • de opmaak van beleidsteksten en het toezien op en faciliteren van de uitvoering.
 • het voldoen aan de vooropgestelde termijnen voor rapportage op een kwalitatieve en efficiënte manier.
 • het evalueren, digitaliseren en automatiseren van processen.
 • het opvolgen van een correcte toepassing van de vigerende fiscale wetgeving.
 • een open interne en externe communicatie.
 • het opdoen van de nodige vakkennis en de integratie ervan in de werking van de organisatie.

Verwacht:

 • Je bent in het bezit van een bachelordiploma in een boekhoudkundige richting (boekhouding, accountancy/fiscaliteit) of gelijkgesteld.
  Ben je laatstejaarsstudent, dan word je toegelaten tot de selectieprocedure mits het voorleggen van een studiebewijs en een verklaring van deelname aan de eindexamens binnen een termijn van maximum 5 maanden. Uiterlijk op datum van de aanstelling lever je het bewijs dat je aan de diplomavereiste voldoen.
 • Je werkt planmatig en respecteert deadlines.
 • Je hebt een analytisch denkvermogen.
 • Je bent proactief en positief ingesteld.

Aanbod:

 • Een uitdagende functie in een dienstverlenende organisatie waarin je je talenten kan benutten én ontwikkelen.
 • Een functie in voltijds contractueel dienstverband niveau B1-B2-B3. De bruto aanvangsmaandwedde kan variëren tussen 2883,19 euro en 4858,09 euro, afhankelijk van relevante ervaring en anciënniteit.
 • Het bruto maandloon wordt aangevuld met extralegale voordelen zoals:
  • maaltijdcheques (7,36 euro)
  • tussenkomst woon-werkverkeer openbaar vervoer
  • hospitalisatieverzekering
  • fietsvergoeding
  • eindejaarstoelage
  • tweede pensioenpijler
 • De werkregeling biedt mogelijkheden voor een goede work-life balance.

Voor bovenvermelde functie wordt ervaring in de openbare sector geldelijk gevaloriseerd; relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige kan geldelijk gevaloriseerd worden. Op basis van de selectieprocedure zal een wervingsreserve voor drie jaar worden aangelegd.

Interesse?

De kandidaturen moeten, vergezeld van een cv, een kopie van het vereiste diploma en een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan drie maand), ten laatste op 31 januari 2023, per post verzonden worden naar het college van burgemeester en schepenen, administratief centrum, Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen of per mail naar werving@geraardsbergen.be.

Informatie over de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure: Carine Polfliet054 43 56 14werving@geraardsbergen.be, www.geraardsbergen.be
De besturen rekruteren op basis van kwaliteiten, ongeacht geslacht, origine, geaardheid of handicap.