Deskundige Interne Financiële Controle

Sollicitaties afgesloten.

Omschrijving

Over ons

Het Limburgse provinciebestuur wil een onmisbare en impactvolle schakel zijn tussen het lokale en het regionale niveau. Het wil het verschil maken op die domeinen waarvoor het Vlaamse niveau te veraf staat, en het gemeentelijke niveau de schaal mist.

De Directie Financieel Beheer, het financiële hart van de provincie, voert de boekhouding, zorgt voor de inning van de provinciebelastingen en ziet toe op het correct toepassen van de wetgeving en procedures.

Het team Interne Financiële Controle staat in voor de controle van de dossiers waarin het provinciebestuur een financiële verbintenis aangaat. Voor de controle op het correct toepassen van de wetgeving overheidsopdrachten, de subsidieregelgeving, de interne regels en procedures en het correcte verloop van de betaalopdrachten, zoekt het team deskundige versterking.


Over de functie
 • Je controleert de vereffenings- en visumdossiers in opdracht van de financieel beheerder en de provinciegriffier.
 • Je verwerkt onvolkomenheden in de dossiers, stelt haalbare oplossingen voor en werkt deze uit met de betrokken dossierbehandelaars.
 • Je organiseert de administratieve en technische dossieropvolging efficiënt om te komen tot een effectieve realisatie en afhandeling van de dossierinstroom.
 • Je bereidt het dienstoverleg voor en brengt relevante onderwerpen aan die de werking van de dienst aanbelangen.
 • Je registreert de mondeling verstrekte oplossingen bij vastgestelde problemen en bespreekt deze tijdens het teamoverleg.

In de functiebeschrijving vind je een gedetailleerd overzicht van het functiedoel, de resultaatsgebieden en de competenties.


Je profiel
 • Je beschikt over een bachelordiploma.
  • Schoolverlater: je hebt je diploma behaald op het moment van indiensttreding
  • Buitenlands diploma: vraag je attest van gelijkwaardigheid aan via naricvlaanderen.be.
 • Troeven voor deze functie zijn:
  • kennis van het provinciedecreet inzake geldende boekhoudkundige richtlijnen
  • kennis van de provinciale reglementeringen in verband met financiën
  • kennis van de wetgeving rond overheidsopdrachten
  • noties van de relevante wetgeving bij overheden.
 • Algemene toelatingsvoorwaarden op de datum van aanwerving:
  • Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
  • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, nationaliteit of fysieke beperking.


Ons aanbod
 • Voltijdse contractuele aanstelling met een contract van onbepaalde duur
 • Brutomaandloon: minimum 2 883,22 en maximum 4 858,09 euro
 • Interessante verlofregeling (35 dagen en vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar)
 • Flexibele werktijden tussen 7 uur en 19 uur met mogelijkheden tot thuiswerk
 • Mogelijkheden om jezelf te ontplooien
 • Extralegale voordelen: fietsvergoeding, maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering (voordelig aansluitingstarief voor gezinsleden), aanvullende pensioenregeling en een Bokrijkabonnement voor jou en je gezinsleden.


Verloop van de procedure

De selectieprocedure bestaat uit:

 • een schriftelijke proef op 14 november 2023 vanaf 18U
 • een mondelinge proef op 29 november 2023 overdag.

Je moet 50 % van de punten behalen op de schriftelijke proef om uitgenodigd te worden voor de mondelinge proef. Je moet eveneens 50 % behalen op de mondelinge proef en in totaliteit 60 % van de punten behalen om geschikt te worden bevonden voor de functie.

Wervingsreserve
Voor deze functie leggen we een wervingsreserve aan met een lijst van geslaagden (in rangschikking) voor periode van 2 jaar. De wervingsreserve kan verlengd worden met periodes van één jaar, voor zover de maximale geldigheidsduur de termijn van vier jaar niet overschrijdt.


Hoe solliciteren

Solliciteer uiterlijk maandag 6 november via het online formulier. Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden.
Voeg bij je sollicitatie je motivatiebrief, je uitgebreide cv en een kopie van je diploma.

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je een bevestigingsmail. Heb je geen mail ontvangen? Neem dan contact op met Rita Bogaerts, vacatures@limburg.be, tel. 011 23 78 36. We raden je aan om ook je spamberichten te controleren voor verdere berichten in het kader van de procedure.

We verwachten dat deze procedure kan worden afgerond uiterlijk eind december 2023.


Meer weten

Voor meer informatie over de functie-inhoud kun je terecht bij Sigrid Moens, diensthoofd Interne Financiële Controle – Directie Financieel Beheer, sigrid.moens@limburg.be

Voor informatie over de selectieprocedure en de deelnemingsvoorwaarden, kun je terecht bij Kitty Messiaen, verantwoordelijke Werving en Selectie, kitty.messiaen@limburg.be, tel. 011 23 78 38.

Voor meer informatie over de arbeidsvoorwaarden, kun je terecht op www.limburg.be/Limburg/provinciealswerkgever/Veel-voorkomende-vragen.